diumenge, 9 de setembre de 2018

BENVINGUTS AL BLOG DE L'OPTATIVA DE PETITES INVESTIGACIONS

Comencem un nou curs i iniciem una nova etapa amb moltes novetats per a vosaltres. Una d'elles és la de poder triar una matèria optativa entre les possibilitats que us ofereix el centre.

Heu triat fer o, potser en algun cas, us ha tocat fer l'optativa de "PETITES INVESTIGACIONS". Disposem de 2 hores setmanals al llarg de tot el curs i de 2 espais per treballar: el laboratori i un aula de treball grupal.
A més, tindreu la informació del que anem fent penjada en aquest blog.

Treballarem en tot moment en grups de 4 alumnes. Els grups els farà el professor i cada membre del grup tindrà una tasca concreta a la part pràctica de la investigació.

Cada investigació que fem estarà distribuïda en 3 parts:

     - Informació prèvia sobre el tema a investigar (1 sessió): Haureu de completar, en grup, unes preguntes sobre el tema. Tindreu textos i, en ocasions, algun vídeo per poder respondre el qüestionari. En aquesta part caldrà portar ordinador.

     - Treball al laboratori (1 o 2 sessions): Haureu de triar, en grup, l'estratègia per dur a terrme la investigació i posar-la en pràctica. S'han de recollir resultats i anotar-los en la llibreta. En aquesta part caldrà portar bata.

     - Elaboració d'un informe de la investigació (2 sessions): Haureu de redactar allò que s'ha fet seguint unes pautes que el professor us dirà. En aquesta part caldrà portar ordinador.

L'informe de la investigació s'haurà d'entregar puntualment el dia que el professor indiqui. Si s'entrega uns dies tard però durant la mateixa setmana del dia d'entrega establert, la qualificació serà la meitat de la nota que li correspondria.
Passada aquesta setmana no s'acceptarà cap treball llevat que hi hagi un motiu de pes i convenientment justificat.


AVALUACIÓ

La nota de trimestre s'obtindrà de la següent manera:

            - Qualificació dels informes de pràctiques  40%
            - Qualificació del qüestionari inicial de cada investigació  20%
        - Actitud (implicació en el treball en grup, cura amb el material, respecte als companys, portar el material necessari, ...)  40%

Si la mitjana de la nota dels tres trimestres és igual o superior a 5, l'assignatura estarà aprovada encara que hi hagi algun trimestre suspès.

Si la mitjana és inferior a 5 hi haurà una recuperació, el mes de juny, on només caldrà fer la part corresponent als trimestres suspesos.

Si l'assignatura, després de la prova de juny, segueix suspesa hi haurà un examen de tot el curs, el mes de setembre, en el que caldrà, a més, presentar tota la feina que el professor indiqui. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada