dilluns, 26 de novembre de 2018

3a INVESTIGACIÓInflueix el volum d'aigua en el repte de l'ampolla (bottle challenge)?

En aquesta investigació hem volgut saber si el volum d'aigua que conté una ampolla és important per tal d'aconseguir que aquesta ampolla caigui i s'aguanti dreta sobre una superfície plana després de fer una volta a l'aire..

Per dur a terme la investigació vam intentar controlar tots els altres aspectes que podien influir en la nostra investigació:
     - tipus d'ampolla
     - superfície sobre la que es llança
     - habilitat de la persona que la llança

Vam triar una ampolla de 330mL, la superfície sobre la que la llançaríem seria la taula del laboratori. Cada grup va disposar de 4 ampolles buides d'aigua i del material necessari per poder mesurar volums d'aigua.Cada grup va decidir quins volums d'aigua utilitzaria. Vam omplir cadascuna de les ampolles amb els volums triats.
Vam decidir també quants llançaments es farien. Vam triar també quin membre o membres del grup serien els encarregats de fer els llançaments.Vam fer els llançaments de les ampolles, amb els diferents volums d'aigua que hi havíem ficat al seu interior, el nombre de vegades que cada grup havia decidit.
Els resultats els vam anar anotant en una taula i vam treure les nostres conclusions sobre quin és el millor volum per aconseguir el nombre més gran d'èxits quan ens enfrontem al repte de l'ampolla.

1 comentari: